2.1.2015 - NEJVÝKONĚJŠÍ SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM V ČESKU

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations vyrůstá v Ostravě díky projektu Centrum excelence IT4Innovations. Partnery projektu jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně. Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Budova Národního superpočítačového centra IT4Innovations se stane sídlem unikátní infrastruktury nejvýkonnějšího superpočítačového centra v ČR a zároveň i pracovištěm výzkumných týmů Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava, realizujících svůj výzkum s využitím nejmodernějších technologií.Tento superpočítač by se v době svého zprovoznění měl zařadit mezi stovku nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Nabídne širokou škálu využití. Výzkumníci v rámci IT4Innovations se zabývají například simulacemi v oblasti hydrologie, modelování, řízení a optimalizace dopravy, crash testy a simulacemi proudění, nebo vývojem nového paliva pro jaderné reaktory čtvrté generace.

Krabice na počítač

Budova národního superpočítačového centra se zdvihá na pravidelném půdorysu do výšky čtyř nadzemních podlaží, má jedno podzemní podlaží a je zastřešená plochou střechou. Vyrostla v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nabízí prostory a vybavení pro výzkum a vývoj na nejvyšší úrovni, zahrnuje prostory pro výzkumné pracovníky i administrativu projektu, zasedací místnosti vybavené nejmodernější technikou, a především datový sál pro samotný superpočítač. Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnami schodišťových jader, výtahových šachet a obvodových stěn. Stropní konstrukce jsou také železobetonové monolitické desky s hlavicemi. Základové konstrukce jsou vzhledem ke složitým základovým podmínkám provedeny jako hlubinné – vrtané piloty v kombinaci se základovou monolitickou deskou se ztužujícími trámy. Architektonický výraz je postaven na hmotě v podobě kompaktního kvádru, což ve své jednoduchosti prezentuje jakousi kovovou krabici na počítač.

Na kvádru je aplikován silný motiv - do schématu převedený plochý spoj. Vertikální linky – nervy procházejí přes celou výšku budovy a na dynamice jejich zalomování je postaven celkový výraz budovy. Kompaktnost objektu narušuje pouze akcentovaná hmota vystupující části ve druhém nadzemním podlaží, která je jakýmsi „mozkem“ a ústředím celého objektu. Zde se nachází technologie samotného superpočítače. Tento ústřední kloub celé budovy je akcentován i ve večerních a nočních hodinách díky diodovému nasvětlení a prezentuje „nervové centrum“ celého objektu.Pro stavbu administrativní části byl použit trojtraktový systém se střední chodbou. To umožňuje velkou variabilnost vytvořeného prostoru. Tento trojtraktový systém obíhá vnitřní atrium, které je dominantou celé budovy. Vzhledem k možnosti propojení tohoto prostoru se sousedními jednacími prostory, bude atrium využíváno pro prezentace, meetingy, společenské akce apod. Místnost pro umístění superpočítače je v zadní části objektu.

Vytápění a chlazení

Technická infrastruktura je napojena na stávající zázemí fakulty, včetně integrace do systému inteligentního řízení budov. Pro vytápění bude primárně využíváno odpadní teplo z technologií výpočetní techniky. Přebytečné teplo může být dodáváno do areálu. Napájení elektrickou energií je z trafostanice areálu, výpočetní technika má zajištěno nepřerušované napájení UPS. V objektu jsou dva zdroje chladu, které zaručují redundantní dodávku pro chod výpočetní techniky. Objekt je vybaven systémem měření a regulace zajišťujícím automatické řízení veškerých technologií, současně monitoruje a vyhodnocuje ekonomiku provozu.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations

Místo: Ostrava
Investor: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Generální projektant: OSA projekt, s. r. o., Ostrava
Autoři: Ing. arch. M. Chválek, Ing. arch. M. Danyś, Ing. arch. P. Pietak
Hlavní inženýr: T. Lehnert
Generální zhotovitel: Imos Brno, a. s.
Provětrávaná fasáda: titanzinek RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Provedení klempířských prací s titanzinkem RHEINZINK: DK ROOF s.r.o., Ostrava
Realizace: 12/2012 - 03/2014
Obestavěný prostor: 41 960 m3
Zastavěná plocha: 2 180 m2
Užitná plocha: 9 225 m2
Počet parkovacích stání: 121
Investiční náklady: cca 189 mil. Kč (1. etapa)


TEXT: MARTIN CHVÁLEK, OSA PROJEKT
foto: ARCHIV RHEINZINK, ARCHIV OSA PROJEKT

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

MÉDIA

30.3.2015 OSTRAVSKÝ DŮM ROKU 2014
...více

2.1.2015 NEJVÝKONĚJŠÍ SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM V ČESKU
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je unikátní projekt, který provozuje nejmodernější technologie a služby v oblasti superpočítání a vestavěných systémů a zpřístupňuje je českým i zahraničním týmům z akademické oblasti i průmyslu. ...více

29.8.2014 DALŠÍ ČLÁNEK O STAVBĚ IT4INNOVATION
Reportáž u příležitosti otevření stavby superpočítačového centra ...více

21.7.2014 DESIGNAMAG o stavbě IT4Innovations
16.7. 2014 uvedl DesignMag na svých stránkách článek o stavbě superpočítačového centra IT4Innovations ...více

15.6.2013 NOVÁ ATLETICKÁ HALA VE VÍTKOVICÍCH
Halu by využili atleti z celého kraje ...více

20.12.2011 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY - THE ORCHARD, NOVÁ KAROLINA PARK
OSTRAVA = dobrá adresa ...více

12.11.2011 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA - AREÁL HLADNOV
Ostravská univerzita otevřela novou budovu přírodovědecké fakulty. ...více

15.10.2011 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ - BUDOVA KNIHOVNY
Celouniverzitní knihovna se už zdá být nadosah. ...více

16.9.2011 NOVÁ KAROLINA, OSTRAVA
Karolina mění centrum Ostravy. Mová Karolina: rodí se moderní centrum města. ...více

5.8.2011 KOMUNITNÍ CENTRUM, OSTRAVA
Základní kámen komunitního centra položen. ...více

2.8.2011 KOMUNITNÍ CENTRUM,OSTRAVA
V centru bude žít i Pája, věří matka postiženého. ...více

12.7.2011 SUPERPOČÍTAČ IT4INNOVATIONS, OSTRAVA
Ostrava mezi počítačovou elitou. ...více

15.6.2011 BYTOVÝ DŮM NA SITOTČÍ ULICI, OSTRAVA
Bytový dům na Sirotčí čeká na své nájemníky. ...více

25.5.2011 BYTOVÝ DŮM NA SIROTČÍ ULICI, OSTRAVA
Vítkovice se opět stávají lepší adresou. ...více

25.5.2011 BYTOVÝ DŮM NA SIROTČÍ ULICI, OSTRAVA
Domy ve Vítkovicích se opravují, nájemníky vyberou. ...více

15.12.2010 TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O., OPAVA
Se znakem molekuly. ...více

1.12.2010 ÚŘAD PRÁCE, FRÝDEK MÍSTEK
Téma: realizace, Úřad práce Frýdek - Místek ...více