• STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU UL.OSTRČILOVA OSTRAVA

Interiéry

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU UL.OSTRČILOVA OSTRAVA

KLIENT Statutární město Ostrava
PROJEKT 2012
REALIZACE 2012

Rekonstrukce tělocvičny z období 70. a 80. let minulého století se zabývá nejen opravou vlastní hrací plochy, ale také vybudováním důstojného zázemí se šatnami a příslušným hygienickým zázemím pro sportovce a návštěvníky pořádaných akcí. Součástí je vestavba 2.NP na ploše původní galerie za tribunou, kde vzniknou prostory pro vzduchotechniku, zvukaře a rozhodčí.
Nově, oproti původnímu stavu, je využito volného prostoru pod a za tribunou. Doposud tento prostor sloužil pouze pro komunikaci a skladování. Nově jsou zde tři šatny z toho dvě pro cca 20 osob a jedna šatna pro cca 15 osob. Každá z šaten má vlastní hygienické zázemí. Nechybí zde ošetřovna, hygienická zařízení pro imobilní, která jsou samostatná pro muže a ženy a také toalety pro návštěvníky. Rekonstrukce tribuny přinesla navýšení počtu řad pro diváky. Dále zde vznikla místnost pro strojovnu vzduchotechniky a zásobníky na teplou vodu a zázemí pro zvukaře a televizi a místnost pro rozhodčí. Prostory pod tribunou jsou nyní využívány ke skladování nářadí a sportovních pomůcek.
Nová chodba tvaru T umožňuje vstupy do všech výše zmiňovaných místností a přímo navazuje na přístupovou chodbu propojovacího koridoru mezi tělocvičnou a budovou B s recepcí a hlavním vstupem do celého areálu.
Při rekonstrukci bylo pamatováno na bezbariérové řešení vnitřních prostor. Po úpravě stávající vnitřní rampy, která zahrnovala snížení výškového rozdílu 60 mm mezi podlahou spojovacího koridoru, budovy B s hlavním vstupem a tělocvičnou bylo nyní dosaženo výškového rozdílu maximálně 20 mm.