• IT4INNOVATION SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM, OSTRAVA

Interiéry

IT4INNOVATION SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM, OSTRAVA

KLIENT VŠB Technická univerzita, Ostrava
PROJEKT 2012
REALIZACE 2013 - 2014

Objekt pro umístění unikátní technologie, soustřeďující výpočetní výkon a úložnou kapacitu, sdílenou více subjekty ze sféry vědy, výzkumu, školství a v budoucnu z komerčních sektorů. V České republice jedinečné centrum, se svým významem a využitím se řadí do evropské sítě superpočítačů. Budova se nachází v areálu Kolejí a menz VŠB-TUO na ulici Studentské v Ostravě-Porubě. Svým charakterem zapadá do dané lokality, rozšiřuje a doplňuje areál VŠB a sousedí s hlavní budovou Vědecko-technologického parku. Architektonický výraz je postaven na hmotě domu v podobě kompaktního kvádru, což ve své jednoduchosti prezentuje jakousi kovovou krabici na počítač. Na kvádru je aplikován silný motiv - do schématu převedený plochý spoj. Vertikální linky – nervy procházejí přes celou výšku budovy a na dynamice jejich zalomování je postaven celkový výraz budovy. Dominantním prvkem interiéru je atrium k prosvětlení a vytvoření multifunkčního prostředí. Tento prostor je flexibilně propojován se sousedními jednacími prostory, a tak bude umožňovat maximální využití dle daných potřeb – prezentace, meetingy, výuka apod.  Snahou architekta bylo, aby se v objektu prolnulo využití kybernetického výkonu a lidského potenciálu.