• KRYTÝ BAZÉN 25 M BYSTŘICE NAD OLŠÍ

Občanské stavby

KRYTÝ BAZÉN 25 M BYSTŘICE NAD OLŠÍ

KLIENT Ingstav Ostrava a.s.
PROJEKT 2001
REALIZACE 2001

Cvičný krytý bazén je navržen jako součást školního komplexu České a polské základní školy v Bystřici nad Olší. Objekt bazénu je situován na volném zatravněném prostranství mezi objektem šaten a školním náměstím jako tvarová dominanta a svou obloukovou hmotou koresponduje s realizovanými objekty ZŠ. Svou navrhovanou kapacitou a umístěním v areálu ZŠ je bazén určen zejména pro výuku žáků a rekreační využití pro veřejnost. OSA projekt s.r.o. zpracovala na tuto stavbu realizační projekt.