• VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL SK LAMA V HRADCI NAD MORAVICÍ

Občanské stavby

VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL SK LAMA V HRADCI NAD MORAVICÍ

KLIENT SK LAMA, občanské sdružení, Opava
PROJEKT 2005
REALIZACE 2005 - 2010

Areál je umístěn v severojižní ose území se stávajícím sportovním areálem TJ Hradec nad Moravicí, jehož součástí je koupaliště, tenisové a volejbalové kurty, fotbalové hřiště a správní budova s restaurací a šatnami.
Sportovní areál SK Lama využívá stávající příjezdovou komunikaci. Z této komunikace je vjezd do areálu, který je uzavřeným komplexem s vlastním provozem. Ústředním objektem areálu je „Provozní budova“,
která je koncipována jako dvoupodlažní půdorysného tvaru L, krytá plochou střechou.
Má trojí funkci:
1. Zázemí pro sportující členy klubu a případné jejich hosty - k tomu slouží klubovna s recepcí, šatny s hygienickým zařízením a dále posilovna a masérna.
2. Administrativní a provozní zázemí.
3. Ubytování správce areálu. 
Z hlediska architektonického řešení bylo zvoleno jednoduché hmotové řešení respektující svým objemem a členěním přilehlou zástavbu. Fasády jsou oživeny kombinací dřevěného obkladu a šedé hlazené omítky s vloženými nestejně velkými okny s dřevěným rámováním seřazenými po fasádě v pásech.