• ZŠ POLANKA - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Občanské stavby

ZŠ POLANKA - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

KLIENT Statutární město Ostrava
PROJEKT 2002 - 2003
REALIZACE 2004

Objekt tělocvičny je situován v areálu základní školy, který se nachází na okraji intravilánu obce. Jednoduché hmotové řešení, kterému dominuje ze základní hmoty vystupující kubus vlastní tělocvičny, klade důraz na citlivé začlenění do velmi kvalitní parkové úpravy školního pozemku s velkým počtem vzrostlých stromů. Řešení objektu využívá dané konfigurace terénu, který se mírně svažuje od ulice směrem k hlavní školní budově. Hala tělocvičny je zastřešena oblou střechou. Hlavní vstup z ulice je ve 2.NP technického traktu. Je akcentován oblým nadstřešením spočívajícím na třech železobetonových sloupech kruhového půdorysu. Mezi vlastním objektem a ulicí Heleny Salichové bude vytvořen dostatečný rozptylový prostor a parkovací stání.