• KRYTÉ SPORTOVIŠTĚ OSTRAVA - DUBINA

Občanské stavby

KRYTÉ SPORTOVIŠTĚ OSTRAVA - DUBINA

KLIENT Statutární město Ostrava
PROJEKT 2003 - 2004
REALIZACE 2005

Objekt je navržen tak, aby svou jednoduchou objemovou, tvarovou a materiálovou kompozicí reagoval na své okolí. Dominantním prvkem stavby jsou zaklenuté ocelové vazníky. Krajní vazníky jsou osazeny před štítovými zdmi, a tím vytvářejí plasticitu jinak jednoduchých štítů. Jihovýchodní štítová stěna je navržená jako plná zejména z důvodu útlumu hluku směrem k nedalekým obytným domům. Nedílnou součást architektonického výrazu stavby tvoří grafika a stěna v proporčních vazbách s nástupními prostory rampy a hlavního vstupu.