• SPORTOVNÍ AREÁL 1.ETAPA, HAVÍŘOV - DOLNÍ DATYNĚ

Občanské stavby

SPORTOVNÍ AREÁL 1.ETAPA, HAVÍŘOV - DOLNÍ DATYNĚ

KLIENT Město Havířov
PROJEKT 2013
REALIZACE 2013 - 2014

V obci Dolní Datyně byla navržena nová koncepce stávajícího areálu. Nezměněna zde zůstávají hlavní a tréninkové fotbalové hřiště. V prostoru podél hlavního fotbalové hřiště směrem k provozní budově je navrženo venkovní zázemí pro kulturní příležitosti s krytým jevištěm, tanečním parketem a venkovním posezením. K zázemí přiléhá multifunkční hřiště pro míčové hry, dětské hřiště a plocha pro táborák. Plánováná běžecká pěšina rozšíří areál o další sportovní aktivity. Návrh rekonstrukce stávajícího objektu provozní budovy zahrnuje dostavbu k východní fasádě v obou nadzemních podlažích. Podél západní fasády bude vybudována krytá terasa přístupná schodištěm nebo rampou pro ZTP. Z této terasy se vstupuje do budovy novou vstupní halou a z této haly se dále vstupuje do šaten multifunkčního hřiště, do zázemí fotbalového klubu, hygienického zařízení pro veřejnost a vystupuje po schodišti do 2.NP, kde se nachází sál šachového klubu s částí pro klubovnu fotbalového klubu. Pomocí malé úpravy se může změnit na taneční parket s pódiem. Členění fasády odpovídá rozdílným funkcím podlaží, v 1.NP jsou úzká pásová okna a ve 2.NP jsou navrženy okenní otvory s vyšším nadpražím odpovídajícím vyšší konstrukční výšce prostoru sálu. Fasáda bude zateplena provětrávaným fasádním systémem a obložena cementotřískovými deskami světle šedé barvy. Meziokenní niky budou obloženy dřevem. Architektura je střídmá a přitom současná, ctí místní přírodní ráz krajiny.
OSA projekt zajišťovala komplexní projektovou a inženýrskou přípravu projektu do fáze DSP.