• DĚLNICKÝ DŮM - SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ, POLANKA NAD ODROU

Občanské stavby

DĚLNICKÝ DŮM - SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ, POLANKA NAD ODROU

KLIENT Statutární město Ostrava, Městský obvod Polanka nad Odrou
PROJEKT 2010 - 2014
REALIZACE 2013 - 2014

Předmětem projektu byly stavební úpravy budovy sportovně společenského zařízení - Dělnického domu v Polance nad Odrou. Objekt byl postaven ve 30. letech minulého století a sloužil ke sportovnímu vyžití místních obyvatel. Projekt navrh provést celkovou opravu budovy z důvodu jejího špatného stavu tak, aby splňoval současné požadavky norem a požadavky pro užívání veřejných budov. Zejména byla navržena celková oprava vnějšího pláště budovy. Dále projekt navrhl opravy všech technických zařízení budovy, včetně přípojek inženýrských sítí. Navrženo bylo i nové uspořádání venkovních zpevněných ploch, dobudování potřebných parkovacích stání a sadové úpravy kolem objektu.