• MĚSTSKÁ TĚLOCVIČNA ODRY

Občanské stavby

MĚSTSKÁ TĚLOCVIČNA ODRY

KLIENT město Odry
PROJEKT 2004
REALIZACE 2005

Městská tělocvična se nachází v prostoru zahrady Středního odborného učiliště na Sokolovské ulici v Odrách. Objekt Městské tělocvičny spojuje halový prostor univerzální tělocvičny s traktem provozního a sociálního zázemí sportovců a veřejnosti, spou s hlavním vstupem do objektu. Součástí stavby byla také příprava území (demolice altánu, kácení stromů, odstranění části oplocení apod.), dále úpravy zařízení, která areál doplňují o venkovní zpevněné plochy. Byly provedeny terénní úpravy v okolí budovy, tak aby byl umožněn technický provoz areálu, přístup dopravní obsluze včetně řešení pěších přístupů a napojení na veřejné inženýrské sítě. Výstavbou nové Městské tělocvičny v Odrách byla zlepšena dostupnost vhodných prostor pro tělesnou výchovu a sport.