• SPORTOVNÍ AREÁL SMILOVICE

Občanské stavby

SPORTOVNÍ AREÁL SMILOVICE

KLIENT Tělovýchovná jednota Smilovice o.s.
PROJEKT 2010
REALIZACE 2011

Komplex je řešen z urbanistického hlediska jako vestavba mezi stávající objekty tělocvičny a dvoupodlažního objektu TJ Smilovice. Propojením objektů vznikl ucelený provozní komplex s funkčními celky.
Záměrem řešení bylo, rozsáhlý stavební program objemově a hmotově rozčlenit tak, aby ve výsledku komplex svým měřítkem vůči okolní zástavbě působil přiměřeně. Ve výsledku vnímáme tři objekty s valbovými střechami, které jsou vzájemně propojeny nižšími krčky. Objekt stávající kuchyně s restaurací, objekt nově budovaného hotelu a objekt stávající tělocvičny.
Hmoty a valbové střechy dvou stávajících objektů jsou pro areál tak dominantní, že se jim hmota hotelu do jisté míry přizpůsobuje a dochází tak ke sjednocení celkového výrazu. Vnímané materiály jsou veskrze přírodní. Kámen, dřevo doplněné o velkoplošnou fasádní desku CEMBONIT v bílé barvě. Střešní materiál je tvořen trapézovým plechem stříbrné barvy.
Vstupní hala s otevřenou galerií tvoří centrální uzlový bod celého komplexu. V tomto místě se nachází recepce, u níž se rozřazuje celkový provoz areálu. Na pravou stranu se dostanete do dvouúrovňové restaurace s bowlingem. Vedle restaurace se ve stávajícím objektu nachází kuchyně. V 1.np tohoto objektu jsou umístěny šatny pro fotbalisty a v 2.np bude po schodišti přístupný víceúčelový sál a menší jednací místnosti s vlastním hygienickým zázemím. Dále je možnost po lávce pokračovat do ubytovací části.
Nalevo od recepce vedou tři směry.
1. směr k výtahu do ubytovací části – v druhém a třetím patře nově dobudované části. Ubytovací část sestává z 22 dvoulůžkových pokojů, 4 apartmánů a jedné bytové jednotky.
2. směr k šesti šatnám a dále do tělocvičny a k nově vestavěným squashovým kurtům.
3. směr k šatnám sloužícím pro fitness a wellness.
Wellness je složeno z bazénu o rozměrech 6x12m, whirpoolu, sauny suché a parní, venkovní ochlazovací bazén a prostory pro masáže.
V celém komplexu se nachází několik funkčních prostor pro technologické zázemí.