• REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ

Občanské stavby

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ

KLIENT STaRS Karviná s.r.o.
PROJEKT 2010
REALIZACE

Předmětem řešení je rekonstrukce stávajícího krytého bazénu v Karviné, který byl vybudován před 28 lety. Stávající objekt zahrnuje mimo jiné plavecký bazén délky 25m, výukový bazén délky 12m a vstupní halu s restauračním zařízením. Návrh tuto dispozici modernizuje a doplňuje o nové přístavby rekreačního bazénu s atrakcemi, víceúčelového výukového bazénu, provozy šaten s hygienickým zařízením, provozy pro plavání kojenců a dětí, provoz sauny a nutné technické a technologické a sociální zázemí. Přístavba rekreačního bazénu s atrakcemi a výukového bazénu navazuje na stávající plavecký bazén na jeho západní straně a všechny bazénové provozy tak vytvářejí jeden vzájemně propojený prostor. Průčelní fasáda rekreačního bazénu je tedy orientována na jih, stejně jako oba stávající bazény. Před touto jižní prosklenou fasádou je navržena venkovní terasa pro slunění návštěvníků, jež takto propojuje provozy bazénu. Součástí návrhu je také vybudování příslušných přípojek a rozvodů inženýrských sítí, parkovišť a přístupových komunikací a chodníků. Hlavní vstup do objektu je zachován stávající, a to na východní straně objektu směrem ke komunikaci a k přístupovým chodníkům. Poměrně velký vstupní předprostor je však nově doplněn o výraznou a pohodlnou vstupní rampu pro příchozí návštěvníky a o novou dominantní střechu nad hlavním vstupem do objektu krytého bazénu. Záměrem tohoto řešení je jednak upoutat pozornost na objekt a dále pak snaha o vytvoření příjemného městského prostoru, jehož součástí je i venkovní sezení restauračního provozu krytého bazénu. Toto sezení je od ruchu ulice opticky odděleno poloprůhlednou stěnou s kruhovými otvory – „bublinami“. Záměr má ve výsledku zkvalitnit stávající služby a v neposlední řadě také centralizovat tyto služby obyvatelům Karviné do jednoho objektu.