• NOVÁ KAROLINA PARK, OSTRAVA

Občanské stavby
Administrativa

NOVÁ KAROLINA PARK, OSTRAVA

KLIENT Multi Development Czech Republic a.s.
PROJEKT 2007
REALIZACE 2008/20013

Do roku 2016 vznikne na místě bývalé koksovny v centru Ostravy zcela nová městská část, která bude obsahovat obchodní centrum, kanceláře a byty. Administrativní budova „Nová Karolina - I. etapa - objekt 1. B.002“ se nachází v severovýchodní části území Karolina, mezi ulicemi 28. října, Na Karolině, Galerijní třídou a Obchodní třídou a bezprostředně navazuje na současné zastavěné území centra Ostravy. To ovlivnilo prostorové a výškové uspořádání kancelářského bloku. V rámci celého komplexu Karoliny je tento objekt vnímán jako vstupní portál ve směru od historického centra města. Budovu tvoří monoblok s vnitřním dvorem, do kterého se vchází „branami“ v rozích. Architektonický výraz návrhu usiluje o moderní a pro okolí vhodnou budovu. Čistých a přesných detailů bylo docíleno použitím různých typů skla a kovu. Velikost bloku odpovídá navazující zástavbě městského centra, a to jak výškou, tak i půdorysným rozměrem. Objekt se skládá ze dvou částí, každá má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Obě části jsou navzájem propojeny podzemním parkovištěm a šestým nadzemním podlažím. Autorem a generálním projektantem budovy je architektonická kancelář CMC architects a.s.
OSA projekt vypracovala stavebně technické řešení, včetně koordinace ostatních profesí. V roce 2013 získala stavba hlavní cenu v kategorii Stavby občanské vybavenosti-novostavby v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2012.