• SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ – REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU BN14

Občanské stavby
Školství, věda a výzkum

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ – REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU BN14

KLIENT Slezská univerzita v Opavě
PROJEKT 2010 - 2011
REALIZACE 2014 - ve výstavbě

Objekt BN 14 je neoklasicistní čtyřpodlažní stavba s dlouhým průčelím a krátkými bočními trakty. Projekt řeší rekonstrukci stávající budovy a přístavbu knihovny a poslucháren do jeho dvorní části. Objekt tvaru U respektuje historickou pravoúhlou strukturu zástavby a přístavba ve dvorní části bude provedena tak, aby prostorově doplňovala a uzavírala obdélník. Z tohoto důvodu byly také odstraněny nepůvodní přístavky. Přístavba je navržena jako moderní třípatrová budova, která je odsazená od stávající budovy a pomocí krčků propojena jen v žádoucích místech. Ze vstupní haly v přízemí je přístup jak do knihovny, tak do školy a zázemí knihovny v podobě depozitáře a kanceláří knihovny. Celé 2. NP je věnováno volnému výběru knih, ve 3.NP se nachází galerie se studovnou a 2 posluchárny pro 190 posluchačů, každá s vlastním sociálním zázemím. Komunikační propojení se starou budovou je zajištěno nadzemní chodbou ve 3. NP. Pro povýšení významu instituce knihovny budované ve dvorní části, určené jak pro studenty, tak pro odbornou veřejnost, je naprosto zásadní důstojný přístup do vnitřního dvora, který bude sloužit jako zklidněné studijní nádvoří. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová přístupová pěší osa - diagonální chodník vedoucí od křížení ulice Mírové a Bezručova náměstí a dále průchodem v parteru budovy k hlavnímu vstupu do knihovny. Čistá forma přístavby kombinující prosklené stěny s velkoplošnými fasádními pravoúhlými deskami a vertikálním spárováním v různých hustotách odkazuje na princip uložených knih v policích. Hmota, která je zastřešená valbovou střechou v různých sklonech odkazuje a tvarově komunikuje se střechami stávajícího objektu a doplňuje celek. Jelikož se jedná o univerzitní prostor a je zde předpoklad pohybu studentů a mladých lidí, vytváří propojení historické a moderní architektury žádoucí napětí, které může obohatit celkové studijní prostředí areálu.