• HOTEL PARK INN V AREÁLU THE ORCHARD, OSTRAVA

Občanské stavby
Ubytování

HOTEL PARK INN V AREÁLU THE ORCHARD, OSTRAVA

KLIENT ORCHARD
PROJEKT 2005-2006
REALIZACE 2006-2008

„THE ORCHARD“ - komplex tří administrativních budov a hotelu je situován na pozemku mezi ulicemi Hornopolní a nově budovanou ul. Místeckou. Pozemky, zdevastované dřívějším průmyslovým využitím, touto výstavbou dostávají nový význam. Hotel Park Inn jako samostatná součást komplexu „THE ORCHARD“ je řešen na půdorysu zalomeného L s hlavním komunikačním jádrem v místě zalomení a obslužnými a únikovými na obou krajních koncích. Hotel nabízí 180 pokojů vysokého standardu, konferenční prostory, restauraci, fitness a welness zázemí. Nosná konstrukce je tvořena montovaným železobetonovým skeletem. Obvodové stěny jsou tvořeny vyzdívkou z cihelných bloků s vnějším keramickým zavěšeným pláštěm.