Vodohospodářské stavby

SKLENÍKY HAVÍŘOV - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

KLIENT Statutární město Havířov
PROJEKT 2011 - 2012
REALIZACE 2013